มีอุโบสถเก่า เป็นอาคารทรงโถงก่ออิฐถือ สร้างเมื่อ พ.ศ.2336 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ.2467

อ่านเพิ่มเติม...