ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมโดยนายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นรวงผึ้ง ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 9,000 ตัว ลงแม่น้ำป่าสัก และทำความสะอาดบริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ออกตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุ ใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวัน

อ่านเพิ่มเติม...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปบริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ตามบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ท่าตูม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ หลักสูตรการทำขนมปังสังขยาไส้ทะลัก เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย สร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มาก เชิญชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม...