องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านธาตุเหนือ  เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของสตรี ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสตรี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไป  เชิญชมภาพบรรยากาศโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์​พัฒนา​ครอบครัว​ในชุมชนตำบล​ท่าตูม​ ร่วมกับ​องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม​ จัดโครงการสานสัมพันธ์​ครอบครัวในรั้วโรงเรียน​  ในวันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2561  ณ​ โรงเรียน​วัด​ท่าสี​โพธิ์​เหนือ​ ได้รับการสนับสนุน​งบประมาณจากกรมกิจการสตรี​และครอบครัว​ กระทรวง​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ ขอบคุณ​คณะครูโรงเรียน​วัด​ท่า​สี​โพธิ์​เหนือ​ที่อำนวย ความสะดวก​ใน​การ​จัด​โครงการ​ครั้งนี้​👉ชมภาพบรรยากาศ​โครงการ​

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน หลักสูตร การทำโดนัทจิ๋ว และเค้กป๊อบ วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกีฬาสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ จัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดที่สีโพธิ์เหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...