- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดย นายสมคิด ตันทางกูล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตูม ร่วมกับโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ และผู้นำชุมชนตำบลบ้านธาตุ ถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดท่ากะเบา และวัดบ้านธาตุเหนือและวัดบ้านธาตุใต้

 

iconpic