- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ครั้งที่ 3/2562 นำโดย นางกฤษณา พรพิมล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนางสาวอิสรีย์ ผดุงทศ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ออกไปให้ความรู้กับประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และขอขอบคุณ นายบุญช่วย มาลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้

 

iconpic