- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดย นายสมคิด ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสวนสาธารณะป่าชุมชนบ้านทุ่งแซง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

iconpic