- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ครั้งที่ 4/2562 นำโดย นางกฤษณา พรพิมล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และนางสาวอิสรีย์ ผดุงทศ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ออกไปให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ ตำบล บ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และขอขอบคุณ นายเริงฤทธิ์ บุญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้

 

iconpic