- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 18 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำโดย นายสมคิด ตันทางกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ ร่วมกันพัฒนาป ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านธาตุใต้ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดบ้านธาตุใต้ฯ และบริเวณรอบริมทางในเขตพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ

 

iconpic