- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อให้ทีมครู ก เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่

 

iconpic