- ข่าวกิจกรรม -

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบสานภูมิปัญญา และส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วน สำนักงานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ ประชาชนทุกท่านที่ร่วมมือสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน?

 

iconpic