ข่าวกิจกรรม

          นายสมคิด ตันทางกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสทีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับการประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ