ข่าวกิจกรรม

           นายสมคิด ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี 2564 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564